TEMAT:
"HARTMOD 100"
Konwerter komunikacji cyfrowej

DATA : 31.01.2013

HARTMOD 100

"HARTMOD 100" jest konwerterem umożliwiającym odczyt parametrów i danych pomiarowych z poziomu Protokołu ModBus RTU z przepływomierzy firmy ABB Serii ProcessMaster, WaterMaster (i innych) wyposażonych w wyjście prądowe z interfejsem HART. Dane udostępniane są na wyjściu portu szeregowego RS485.

„HARTMOD 100” zapewnia komunikację cyfrową dla celów odczytu danych pomiarowych i monitoringu stanów alarmowych, usterek itp. przy zachowaniu wyjścia prądowego, czego nie zapewniają standardowe rozwiązania z przepływomierzami wyposażonymi fabrycznie w protokół ModBus.

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.