TEMAT:


Bezinwazyjne pomiary cieczy brudnych i trudnych

DATA : 26.11.2015

Łatwy montaż na rurociągu ALFINE-UFD5000 ALFINE-PFD550
Kliknięcie na zdjęcie przenosi do opisu przyrządu.

"ALFINE-UFD5000" oraz "ALFINE-PFD550" firmy Micronics (Anglia) to doskonałe narzędzia do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych", także o wysokiej temperaturze, płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Do prawidłowego pomiaru wystarczy, aby ciecz płynąca zawierała
pęcherzyki powietrza lub gazu oraz / lub nieco zawiesiny lub cząstek stałych.

Przepływomierze mierzą ciecze zanieczyszczone, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, ciecze agresywne, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje ...

"ALFINE-UFD5000" oraz "ALFINE-PFD550" są łatwe w obsłudze: