USŁUGA: Usługi / wypożyczenia
DSP-05
System do rejestracji przepływu na karcie pamięci SD


DSP-05 (Dedykowany System Pomiarowy) jest przeznaczony do bezinwazyjnych diagnostycznych pomiarów przepływu wody i innych cieczy czystych (np. roztworów woda + glikol) w rurociągach całkowicie wypełnionych.
DSP-05-EC jest wyposażony w wysokiej klasy czujniki Pt100 do pomiaru temperatury, co umożliwia rozszerzenie funkcjonalności o pomiar i rejestrację energii cieplnej.
Zestaw rejestruje wyniki pomiarów na karcie pamięci SD, umożliwia podgląd wykresu on-line oraz tworzenie raportów, bilansów i analizę zarejestrowanych danych pomiarowych. Opcja - bezprzewodowy przekaz danych GSM / GPRS.

Więcej => DSP-05
W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.